Tính năng

Lộ trình cập nhật và phát triển

Để khẳng định sự đầu tư đầy đủ, sự làm việc nghiêm túc và cam kết gắn bó lâu dài với cộng đồng game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ, Bổn Trang gửi đến chư vị lộ trình cập nhật các tính năng và các hoạt động trong thời gian tới. Cùng với đó là lời cam kết sẽ tiến hành cập nhật theo đúng lộ trình đã đặt ra

VLTK CTC kính bút!